Powered by Blogger.
നല്ലത് മാത്രം കേള്‍ക്കുക. നല്ലത് മാത്രം പഠിക്കുക. നല്ലത് മാത്രം ശീലിക്കുക. നല്ല ജീവിതം നയിക്കുക.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ sampoorna, IT Exam, scholarship, UID site, kalolsavam, sathrolsavam ............ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക സംശയങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് dcmlp@itschool.gov.in or drcmlp@gmail.com എന്ന മെയില്‍ ഐ.ഡിയിലേക്ക് സ്കൂളുകളുടെ official മെയില്‍ ഐ.ഡിയില്‍ നിന്ന് മെയില്‍ അയയ്ക്കുക.

Sunday, 16 July 2017

ഐ റ്റി ഇന്ഫ്ര രംഗത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പഠന പദ്ധതി.

IT fundamentals
       ഐ ടി പരിശീലന രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊറോണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആണ് ഈ പഠന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത് . കൊറോണ യുടെ CEO യും ടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തകനും പരിശീലകനും ആയ ശ്രീ ശ്യാംലാൽ ടി പുഷ്പൻ  ആണ് ഈ വീഡിയോ പഠന പരമ്പരയുടെ പരിശീലകൻ. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ,ടാബ്ലെറ്റ് , മൊബൈൽ എന്നിവയിൽ ഏതു വഴിയും സൌജന്യം ആയി ഈ പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം ആകാം . ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഈ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  click here

Sunday, 9 July 2017

SITC മാര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.

SITC മാര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ സംഗ്രഹിച്ച്  തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍ കൂടിയായ ശ്രീ ലാലാണ്.
ഹൈടെക്ക് സ്കൂള്‍ പദ്ധതി
      സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ /എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളെ ഹൈടെക്ക് ആക്കുന്നതിനുള്ള കര്‍മ്മ പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് . ഐ ടി @സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇതിനുള്ള പ്രാരംഭ പര്വര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുകയും പ്രാഥമിത സര്‍വ്വേ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി പ്രാരംഭപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളിലും വൈറ്റ് ബോര്‍ഡ്. LCD Projector, ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാനസൗര്യങ്ങള്‍ ഉരുക്കുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ഹൈടെക്ക് സ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറക്കിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും ചുവടെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട സര്‍വ്വേ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ (HS/HSS വിഭാഗങ്ങള്‍ ) ഓണ്‍ലൈനായി ജൂലൈ 13നകം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

LBP 2900B now OK

  LBP 2900B പ്രിന്ററുകളുടെ ഇന്‍സ്ററളേഷന്‍ ഇപ്പോള്‍ സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡു ചെയ്ത ടാര്‍ ഫയല്‍ എക്സ്ട്രാക്റ്റു ചെയ്തു ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക. system settings ല്‍ printer ല്‍ റീസ്റ്റാര്‍ട്ടിനു ശേഷം വന്ന LBP2900-2 ഡിസേബ്ള്‍ ചെയ്യുക. പ്രിന്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റ് യു.എസ്. ബി. ഉപകരണങ്ങള്‍ പോര്‍ട്ടിലില്ലെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുക.

Saturday, 8 July 2017

എപ്‌സണ്‍ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്ററുകള്‍ക്കായി ലിനക്‌സ് ഡ്രൈവറുകള്‍

എപ്‌സണ്‍ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്ററുകള്‍ക്കാവശ്യമായ ലിനക്‌സ് ഡ്രൈവറുകള്‍ താഴെ നല്‍കിയ ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

https://www.dropbox.com/s/2c5my30coscmodu/epson-inkjet-printer-201401w_1.0.0-1lsb3.2_i386.deb?dl=0

Supporting printers are
Epson L456 L455 L366 L365 L362 L360 L312 L310 L222 L220 L132 L130
If error messages are shown during installation
Eg: "dependencies are not satisfy"
Then you have to do 2 things
1. Reload the synaptic package manager(Application - system tools - Administration - synaptic package manager)
2.open terminal and type the following command
        sudo apt-get update

Monday, 12 June 2017

Team Samagra : Provide best quality e-resources for schools

   അഞ്ചു മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും പൊതുജനത്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പഠനസാമഗ്രികളുടെ കലവറയാണ് 'സമഗ്ര' പോര്‍ട്ടല്‍ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേരള സിലബസ് പാഠഭാഗങ്ങളുടെ സമഗ്രാസൂത്രണവും സൂക്ഷ്മാസൂത്രണവും അവ ക്ലാസ് റൂമില്‍ ചലനാത്മകമായി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ആധുനിക സാങ്കേതികസഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ ഇ-വിഭവങ്ങളും സമഗ്രയില്‍ ഉണ്ട്. അത്യന്താധുനിക വിദ്യാലയ പരിസരങ്ങള്‍ക്കു യോജിച്ച വിഭവങ്ങളുടെ സമാഹരണവും കൈമാറ്റവും സുഗമമാക്കുവാന്‍ ഈ പോര്‍ട്ടല്‍ അധ്യാപകസമൂഹം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സമഗ്ര പോര്‍ട്ടലില്‍ സൈന്‍അപ് ചെയ്യുക.
    അതിനായി User name,    Name, Email Address, Phone, PEN No., User Type, Subject, School, District, Password, Confirm Password എന്നിവ നല്‍കേണ്ടതാണ്. സബ്ജക്ട് തെരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ സ്കൂളില്‍ അവരവര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം തന്നെ എടുക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്.

Sunday, 11 June 2017

ഐ.സി.ടി. വിവര ശേഖരണം

    2017-18 വർഷത്തെഐ-സി- ടി - പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിക്കുന്നതിനും ഹൈടെക് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവേ, വിന്യാസം, മോണിറ്ററിങ് , സാങ്കേതിക സഹായം എന്നിവ സുഖമമാക്കുന്നതിനും പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾക്കാവശ്യമായ ഹാർഡ് വെയർ വിതരണം, ഹയർ സെക്കണ്ടറി ലാബ് മൈഗ്രേഷൻ തുടങ്ങി ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് സ്കൂളിലെ ഐ -ടി സ്റ്റാറ്റസ് അറിയേണ്ടതുണ്ട്.  മാത്രവുമല്ല മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ഥാപന മേധാവിയോ, ഐ.ടി - കോർഡിനേറ്ററോ മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ഒരു പ്രാഥമിക വിവരശേഖരണം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിന്റെ ലിങ്ക് അയക്കുന്നു . സ്കൂളിന്റെ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് 12/6/17 തിങ്കളാഴ്ചക്കകം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നപേക്ഷിക്കുന്നു. അരീക്കോട്, വണ്ടൂര്‍, നിലമ്പൂര്‍, മേലാറ്റൂര്‍ ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകള്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക. Click Here
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchzQt0gg79vIydmaF8zDcUxkZgeMkTvRLcEatY3HnPffgOkw/viewform

Tuesday, 6 June 2017

IT@Schoolലേക്ക് Master Trainerമാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു

      പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുളള IT@School പ്രോജക്ടിലേക്ക് മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഹയര്‍സെക്കന്ററി -വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, ഹൈസ്‌കൂള്‍, പ്രൈമറി വിഭാഗങ്ങളിലുളള അധ്യാപകര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ അധ്യാപകര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍ നിന്നുളള അപേക്ഷകര്‍ സ്‌കൂള്‍ മാനേജരില്‍ നിന്നുളള നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം അഭിമുഖ വേളയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഐ.ടി@ സ്‌കൂള്‍ പ്രോജക്ട് അധ്യാപകനെ/അധ്യാപികയെ നിയോഗിക്കും. അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, കണക്ക്, സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്, ഭാഷാ വിഷയങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്‍ ബിരുദവും ബി.എഡും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രാവീണ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി -വൊക്കേഷണല്‍ മേഖലയില്‍ നിന്നുളളവര്‍ക്ക് പ്രസ്തുത തലങ്ങളിലുളള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രവര്‍ത്തന പരിചയമുളള കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നിപുണരായ അധ്യാപകര്‍ക്കും സ്‌കൂള്‍ ഐ.ടി/ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂള്‍ ഐ.ടി കോ- ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന നല്‍കും. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, ഹൈസ്‌കൂള്‍, പ്രൈമറി വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉളളടക്ക നിര്‍മ്മാണം, അധ്യാപക പരിശീലനം, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഇ- ഗവേണന്‍സ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ഐ.ടി.@ സ്‌കൂള്‍ പ്രോജക്ട് കലാകാലങ്ങളില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റു ജോലികളും ചെയ്യാന്‍ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം. ഇപ്പോള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന റവന്യൂ ജില്ലയില്‍ തന്നെ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ താത്പര്യമുളളവരാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. www.itschool.gov.in ല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ജൂണ്‍ 16ന് മുമ്പ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം.

സമ്പൂര്‍ണ്ണ - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

SITCforum helpfile download from here 
നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ മാറി പുതിയവര്‍ ചുമതലയേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആ മാറ്റം സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ വരുത്തേണ്ടതാണ്. ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിവസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്കൂള്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ Update ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇവയും സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ മറക്കരുത്. ഇതിനായി സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന പേജിലെ (Dashborad) School Details എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ജാലകത്തിലെ School Details എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


      ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ജാലകത്തില്‍     മുകള്‍ ഭാഗത്തുള്ള Edit School Details എന്നത് വഴി സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങളില്‍ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താവുന്നതാണ്. 

SIXTH WORKING DAY

LATEST CIRCULAR ON SIXTH WORKING DAY
ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിന കണക്കെടുപ്പ് ഈ വര്‍ഷം സമ്പൂര്‍ണ്ണ മുഖേന മാത്രമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോള്‍ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് എട്ടാം തീയതി 11 മണിക്ക് മുമ്പായി എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഈ വര്‍ഷത്തെ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സമ്പൂര്‍ണ്ണ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. പുതുതായി അഡ്‌മിഷന്‍ എടുത്ത എല്ലാ വിദ്ാര്‍ഥികളെയും സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിനത്തിലെ കണക്കെടുപ്പില്‍ കൃത്യത ഉണ്ടാവില്ല. ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിനത്തില്‍ ചെയ്യേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍. സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഡാഷ് ബോര്‍ഡില്‍ Sixth Working Day എന്ന ഒരു ലിങ്ക് കാണാം.
ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിന കണക്കെടുപ്പ് റിപ്പോര്‍ട്ടിനുള്ള ജാലകം ലഭിക്കും.
ആ ജാലകത്തില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Wednesday, 24 May 2017

Sixth Working Day - Entry - user manual for schools

സ്കൂള്‍ തലം
sampoorna.itschool.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ നിലവില്‍ ഉള്ള യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.
ലോഗിന്‍ ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രം 2017-18 വരെയുള്ള അര്‍ഹരായ കുട്ടികളെ ക്ലാസ് പ്രമോഷന്‍ നല്‍കി 2017-18 വര്‍ഷത്തെ ബാച്ചുകളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാവൂ.
ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്കും, മറ്റു ക്ലാസുകളിലേക്കും പുതിയതായി കുട്ടികളെ ചേര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നല്‍കി കുട്ടികളെ പുതിയ അഡ്‌മിഷനായി ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.
സമ്പൂര്‍ണയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെയും വിശദാംശങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആറാം പ്രവര്‍ത്തി ദിവസത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കണക്ക് എടുക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള proforma ലഭിക്കുന്നതല്ല.
കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍, മീഡിയം, റിലീജിയന്‍, കാറ്റഗറി, പ്രധാന വിഷയം, (First language) എന്നിവ കൃത്യമായി നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വിവിധ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ കൃത്യമായി ചെയ്യുക.

© Malappuram School News-a community for teachers
  

TopBottom